Корпоративна культура в ТОВ "Укртатнафтасервіс"

  Керівництво ТОВ "Укртатнафтасервіс" приділяє значної уваги формуванню корпоративної культури у товаристві.

  В цьому питанні адміністрація товариства діє згідно стратегічного напрямку - розвиваються лише підприємства, що прагнуть реалізації нових ідей, що інвестуються не тільки в активи підприємства, а також і у виховання та формування свідомості працівників підприємства. Люди, що працюють на підприємстві вбачаються як основний потенціал підприємства, як його головне багатство.

  Корпоративна культура товариства матеріалізується не тільки в цілях, стратегії, процесі управління, структурі, розподілі ресурсів підприємства, але і у відношенні найманих працівників до підприємства, на якому вони працюють. Тому одним з найголовніших елементів корпоративної культури у ТОВ "Укртатнафтасервис" стало створення позитивного іміджу підприємства по відношенню до своїх працівників.

  Позитивний імідж товариства досягається через соціальну відповідальність власника підприємства, а саме:

   Щодо дотримання державних соціальних стандартів, виконання норм Галузевої угоди адміністрація товариства виконує зобов'язання у відповідності з нормами галузевої угоди між Міністерством палива та енергетики України та центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України.

  Мотивуючим фактором ефективної трудової діяльності у ТОВ "Укртатнафтасервіс" виступає заробітна плата, безпосередньо пов'язана з результатами праці. До заробітної плати обов'язково входить елемент, що безпосередньо залежить від досягнутих результатів. В зв'язку з цим до Колективного договору включені умови формування фонду оплати праці всіх підрозділів товариства.

   Формування у товаристві системи соціального партнерства здійснюється:

 1. На взаємній повазі інтересів власника підприємства та найманих працівників.
 2. Колективні переговори по врегулюванню соціально-трудових відношень відбуваються по принципу: надання письмових пропозицій - обговорення - висування контрпропозицій - повторне обговорення - прийняття рішень - підписання угоди.

  Участь працівників в управлінні підприємством здійснюється за рахунок:

 1. Функціонування на підприємстві уповноважених органів (комісія соціального страхування, комісія з охорони праці, постійна комісія по роботі з молоддю та інші), які надають свої пропозиції адміністрації товариства та профспілковому комітету.

  Впровадження на підприємстві нематериального стимулювання здійснюється за рахунок всіх методів, що безпосередньо не пов'язані з оплатою праці та використовуються адміністрацією з метою стимулювання працівників для досягнення ними кращих результатів і прививання їм почуття поваги до підприємства:

 1. Матеріальні не фінансові винагороди. До них відносяться всі матеріальні стимули, що надаються підприємством своїм працівникам:
 • цінні подарунки і грамоти переможцям конкурсу "Кращий по професії" до професійного свята Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
 • путівки до санаторіїв, профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів
 • оплата медичної страховки (з 01.07.2009 г. працівники підприємства застраховані в cтраховій компанії "Мега-Поліс")
 1. Загальні заходи, що не стосуються безпосередньо праці:
 • вшанування загиблих воїнів
 • вшанування воїнів-інтернаціоналістів
 • вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС
 • свята, що проводяться всередині підприємства (професійне свято, День молоді, 8 березня)
 • концерти для працівників в БК "Нафтохімік" (Новий рік, 8 березня)
 • новорічні ранки для дітей працівників підприємства
 • екскурсії за участю членів родин працівників підприємства
 • вітання ювілярів, вітання працівників з Днем народження, з народженням дитини
 • популяризація здорового способу життя, проведення спортивних заходів, підтримка футбольної команди "Імпульс-Укртатнафтасервіс" (у вересні 2009 року у III обласній Спартакіаді команда посіла II загальнокомандне місце)

   Сіциальний захист працівників товариства здійснюється за рахунок виконання адміністрацією і профспілковим комітетом норм Колективного договору. Працівникам товариства надаються:

 • матеріальна допомога на оздоровлення при наданні відпустки
 • матеріальна допомога на оздоровлення до професійного свята
 • матеріальна допомога на поховання близьких родичів
 • матеріальна допомога до народження дитини
 • матеріальна допомога на оздоровлення ювілярам 50 и 60 років
 • три оплачувані дні при вступі працівника в шлюб
 • три оплачувані дні у випадку смерті близьких родичів
 • один оплачуваний день в день ювілею 50 и 60 років

  З метою створення виробничих, соціально-економічних умов, що забезпечують становлення молоді та її соціально-економічний захист на підприємстві провадиться молодіжна політика:

 • здійснюється оплата праці молодих працівників на заставах рівної оплати за рівноцінну роботу
 • створюються належні умови для інтелектуального розвитку молодих працівників шляхом забезпечення законним правом одночасно працювати і навчатися, проходження професійної підготовки або перекваліфікації з відривом від виробництва зі збереженням за ними місця роботи та середньої заробітної плати
 • створюється кадровий резерв
 • задовольняються культурні, спортивні, оздоровчі потреби молодих працівників

   Одним з елементів корпоративної культури, якому приділяє увагу адміністрація підприємства, є особиста культура, стиль і методи спілкування, що практикуються всередині підприємства і формуються його етичним кодексом:

 • правила етичної поведінки співробітників в середині трудового колективу підприємства
 • традиції і ритуали, що закріпились в колективі
 • можливість працівників підприємства контактувати з вищим керівництвом підприємства
 • заохочення робітників за належні відношення з колегами, за підтримку ділової репутації підприємства

 

  Керівництво товариства сподівається, що реалізація даного стратегічного напрямку дасть ТОВ "Укртатнафтасервіс" визначеність, індивідуальність і створить передумови для її успіху.

 

До початку>